امام موسی صدر و آیت الله بهشتی و شبیری زنجانی و طنز

1,632

امام موسی صدر و آیت الله بهشتی و شبیری زنجانی و طنز آیت الله بهشتی در مورد اصفهان و پاسخ آیت الله مکارم در مورد شیراز