خزانه‌های‌ حکومتی

389
@reza000x13 57 دنبال‌ کننده

بوشهر‌ پل‌ حاج‌ محریم‌ منطقه‌ وحدتیه‌ خزانه‌ بزرگ‌ حکومتی‌ از‌ دوران‌ ساسانیان‌ که‌ یک‌ خزانه‌ چند‌ سلسله‌ می‌باشد‌ که‌ در‌ خطر‌ شدید‌ غارت‌ قرار‌ دارد‌

@reza000x13 57 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel