سژین - سنگ تراورتن فسفری

81

ایده ای جالب از سنگ تراورتن فسفری که با تزریق اپوکسی فسفر در سنگ تراورتن، در تاریکی شب به زیبایی می درخشد. پیشنهادات فروش انواع سنگ تراورتن

سژین
سژین 20 دنبال کننده