استفاده از ابررایانه سامیت برای مهار کروناویروس

8,684

محققان با استفاده از ابررایانه سامیت ۸۰۰۰ ترکیب را در طی چند روز غربالگری کردند و ۷۷ ترکیب مولکولی کوچک، مفید و بالقوه را ساختند. در این ترکیب‌ها شواهدی از مهار Covid-19 مشاهده شده است.

pixel