کشف حدود 300 تن شکر خارج از شبکه توزیع در بجنورد

248

شبکه دو- 26 اردیبهشت 98- 20:30| تلخ شدن کام سودجویان با کشف احتکار شکرهای دولتی. به گفته رضا فیروزه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از یک واحد تولیدی در بجنورد 125 تن شکر که قرار بود خارج از شبکه توزیع شود و 125 تن شکر که در همین شرکت انبار شده بود کشف و پرونده به تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ارسال شد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده