فرق بین ریجن ها چیست؟

150

واقعیت این است که هیچ تفاوت سخت افزاری بین این کنسول ها وجود ندارد و عدد ریجن آن ها نشان دهنده منطقه فروش آن هاست. اطلاعات بیشتر در سایت ما www.gamelandstudio.com credit:pspro

گیم لند 60 دنبال کننده
pixel