پرش مرگ

151

سال ۱۹۱۲, فرنز ریشلت خیاط و مخترع اهل اتریش كه چتر نجات را اختراع کرده بود، برای آزمایشش خود را با آن از #برج_ایفل به پایین پرتاب کرد که باعث مرگش شد...

خبرداغ
خبرداغ 15 دنبال کننده