ریاضیات گسسته جلسه اول مبانی منطق

853

جلسه اول درس ریاضیات یا ساختمان های گسسته مخصوص داوطلبین کنکور ارشد و دکتری 99 . راه های ارتباطی تهیه قوی ترین ویدیوهای کنکور ارشد و دکتری کامپیوتر و آیتی کشور : 09121788534 mahestan.ac.ir youseficlass.com