ربات انسان نمای اطلس ساخته شده توسط بوستون داینامیکز

636
اطلس (Atlas) یک ربات انسان نما ساخته شده توسط شرکت بوستون داینامیکز در سال ۲۰۱۳ است. این ربات می تواند با حفظ تعادل پشتک بزند.
pixel