آوای جاوید (74)، آموزش آواز (28)، گوشه بوسلیک در ماهور

1,019

دستگاه: ماهور،شعر:سعدی،اثری از: آوای جاوید،آواز و سه تار:حمیدرضا فرهنگ،در این جلسه از آموزش آواز گوشه بوسلیک ارائه میگردد.گوشه بوسلیک در اکثر ردیف ها در دستگاه نوا خوانده شده است ولی میتوان آنرا در دستگاه ماهور و یا بیات ترک و در پرده شکسته اجرا نمود، چنانکه استاد حسن کسایی در ردیف هایشان این کار را انجام داده اند،بوسلیک در موسیقی قدیم ایران به عنوان یکی از دوازده مقام اصلی موسیقی بوده است و ....، ویدیوهای بیشتر در وبسایت آوای جاوید www.Avayejavid.com آموزش موسیقی ایرانی در موسسه فرهنگی هنری آوا