نظر مردم درباره گرانی های اخیر / علی برکت الله

385

گرانی های اخیر نقل قول محافل و دید و بازدیدهای نوروزی شده است، به همین دلیل دوربین «تهران نیوز» به میان مردم رفت تا به طور صریح حرف دل آن ها و نظرشان در مورد گرانی های اخیر را جویا شود.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده