راهنمای رسوب زدایی اسپرسو

1,402
اسپرسو ساز های کپسول خور و پودری هر از گاهی باید با پودر - محلول یا قرص مخصوص رسوب زدایی شود . رسوب زدایی به موقع در کیفیت قهوه و عمر دستگاه تاٍیر زیادی دارد .برای تهیه پودر - میع یا قرص های وارداتی و با کیفیت به سایت https://bosch.ir-professional.com مراجعه کنید . شماره های مشاوره 09128704028
دل - فصل 1 قسمت 38
%80
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 51 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 38
pixel