روانشناسی بازار سرمایه - جلسه ششم

391

ضرر و روان معامله گر از معامله ضرر ده خارج شوید!!! www.farvahar-tarahhomi.com

tarahhomigroup 100 دنبال کننده
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel