بیش از نیمی از مردم مصر با فقر دست به گریبانند

220
220 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مصر، در آستانۀ انتخابات جدیدی است. این انتخابات که دومین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بعد از سقوط حکومت حسنی مبارک است، چیزی را برای حومه نشینان وفقرای این کشور تغییر نمی دهد. محلۀ "دووئیقا"، یکی از حلبی آبادهای حومۀ قاهره است و به خوبی نشان دهندۀ وضعیت نابهنجار اقتصادی مصر در میان دیگر کشورهای عرب منطقه است. نزدیک به نیمی از جمعیت مصر زیر خط فقر زندگی می کنند و روز به روز هم بر این میزان افزوده می شود. *** منبع: یورونیوز، ۲۱ آوریل ۲۰۱۴