9 سنسور و 9 پروژه با آردوینو

201

در این دوره ما با مباحث زیر به طور کامل آشنا خواهیم شد آشنایی با نمایشگر های 7-Segment کار با کتابخانه TM1637 و آشنایی کامل با دستورات آن بستن پروژه نمایش اطلاعات روی نمایشگر 7-Seg آشنایی با حسگر ضربان قلب KY-039