خطبه حضرت مسلم ع-کربلایی مجیدکیقبادی-آمل ولی عصر1396

233

با تشکر از بانیان عزیز مسجد ولیعصر آمل حاج علی اکبر ساکت تبار و پسرش اقا جواد ساکت تبار- تعزیه مانند صاحبش غریب- جمال راعی 09119223259