کارگاه سفال وکوزه سازی عبادی نطنز

773

این کارگاه قدیمی قدمت چندساله دارد که با نام عبادی واقع در شهرستان نطنز(استان اصفهان)واقع گردیده آدرس کانال تلگرام ما: https://telegram.me/persiatrip_ir آدرس اینستا گرام ما: instagram.me/persiatrip.ir تورلیدرباقری:09133675760