اجرای خوانندگی پویان جناتی در برنامه عصر جدید فصل دوم

438
اجرای زیبای پویان جناتی در مرحله مقدماتی فصل دوم برنامه مسابقه عصر جدید
filimo
جایی برای فرشته ها نیست
%75
«جایی برای فرشته ها نیست» مستندی درباره «تیم ملی دختران اسکیت هاکی» ایران و مشکلات آنان برای رفتن به مسابقات آسیایی کره جنوبی است.
pixel