اقدام عجیب کودک ربا | نیما بمن عمومیگفت باهم رفتیم گردش

221
متهم تحت تعقیب ماموران پلیس تهران به خاطر خرید یک پراید در یک سناریوی آدم ربایی نقش آفرینی کرد اما خیلی زود با راهنمایی طراح این کودک ربایی دستگیر شد. www.nikru.ir
نیک رو 3.6 هزار دنبال کننده
pixel