مخالفت یمانی دروغین با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

1,917

احمد بصری یا همان بهاییت جدید با ادعای نبوت / اشکالات اساسی به ادعای نبوت احمدبصری / قسمت پنجم: معرفی احمد بصری از لسان مبارک پیامبر(ص)/ چرا اتباع احمد بصری قادر به پاسخگویی نیستند⁉️