برنامه نویسی پایتون - ویدیو 24 - آشنایی با numpy و مقایسه با لیست در python

444
در این ویدیو با numpy اشنا می شویم و آن را با لیست مقایسه می کنیم. از ماژول time نیز بهره میگیریم.
pixel