با وجود کرونا چگونه صله رحم انجام دهیم؟

447

از یه طرف دین تاکید بر صله رحم می کنه؟؟ از طرف دیگه باید به خاطر کرونا در خانه بمانیم؟؟ خب حالا چی کار کنیم؟؟ این کلیپ ببینید و از این مدل صله رحم غافل نشوید

pixel