ورود رئیس جمهور به عسلویه

3,221
شبکه یک - 25 خرداد 1389 - 07:00 | رئیس جمهور ساعتی قبل برای بازدید از چند طرح و شرکت در مراسم امضای همزمان قرارداد توسعه 8 فاز پارس جنوبی با شرکتهای داخلی وارد عسلویه شد. شرکت در کارگروه ویژه نفت دیگر برنامه سفر رئیس جمهور به عسلویه است.
پایشگری 1.9 هزار دنبال کننده
pixel