مانور پرواز هلیشات حرکت پیچ و یاو در آزمون صلاحیت پرواز

127

عزیزانی که درزمینه هلیشات ( پهپاد ) فعالیت میکنند میتوانند باتمرین این مانور و مانورهای دیگر درپروازهلیشات زمان آزمون صلاحیت پرواز بااطمینان حضورداشته باشند. کانال آموزشی درتلگرام hdaco@ حسن دادمحمد 09155061431

pixel