خاطره بازیگر و نویسنده سال‌های پیش از انقلاب درباره «هویدا»

484

گفت‌وگو با «بهزاد اشتیاقی» خالق برنامه «آقای مربوطه» که تنها برنامه انتقادی تلویزیون پیش از انقلاب بود