زبان بدن ، ابزار ساده ارتباط موثر

30

یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط موثر آگاهی از دانش زبان بدن یا مفاهیم علائم منتشره از اعضاء بدن می باشد . با آموزش مناسب این علم می توان در توسعه فردی و ارتقا خود و پرسنل سازمان خویش بسیار کارآمدتر از گذشته عمل کرد . درصورت نیاز به برگزاری چنین دوره ها و سمینارهایی لطفاً با شماره 09120886730 ، احمد رضا نصیری ، تماس بگیرید .