ترسیدن ممنوع - دکتر محمد کجوری

83

آیا از صحبت کردن ترس دارید؟ دوست دارید وقتی یک توریست میبینید باهاش انگلیسی صحبت کنید اما نمیتونید؟ برای اطلاع از نحوه تعیین سطح رایگان شماره زیر تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۲۰۲۲۷۸۵۸