امین م

1 سال پیش
منم یبار دقت کردم ترجمه ی فارسی همه جا نوشته شیطان فریفت ولی به زبان عربی هربار از فعل دیگه ای استفاده میکنه یعنی نحوه ی فریب شیطانم میگه اصل موضوع نوع فریب دادن یا فریب خوردنه ولی در ترجمه فقط فریب دادن یا فریب خوردنو میگه خیلی مهمه نوع فریب دادن و فریب خوردن شیطان یا اشخاص رو ادم بدونه!!!!نوع فریب دادن یک زن با یک مرد تقریبا تضاد هم هستن چون زن صفات جمال خدا درونش تجلی کرده ولی مجرد صفات جمال خداست زن سیستم جسم و روحش تقریبا تضاد مردهاست یا فریب دادن انسانهای عوام با خواص هم از نظر فکری هم از نظر موقعیت اجتماعی فرق میکنه معنی قران به زبانهای دیگه وسیله ی گمراهیه ترجمه فقط باید همراه با تفسیر باشه داعشیارو دقیقا با ترجمه دلخواه گمراه کردن بخاطر همینم اکثرشون از کشورای غیر عرب بودن اون عرباشونم جزء بی سوادهاشون بودن...
pixel