چرا نباید در هواپیما چای و قهوه نوشید؟

442

یکی از اسراری که مهمانداران هیچ‌گاه برای مسافران فاش نمی‌کنند این است که آن‌ها به هیچ وجه از چای یا قهوه هواپیما نمی‌نوشند! آیا نوشیدن مایعات گرم برای آن‌ها ممنوع است یا دلیل خاصی برای این کار وجود دارد؟

کجارو 459 دنبال کننده
درخونگاه
%89
کارگردان: سیاوش اسعدی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
درخونگاه
pixel