داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

رابطه بین فهم معنا و قرائت قرآن کریم

27
موضوع: رابطه بین فهم معنا و قرائت قرآن کریم ارائه دهنده: حجه الاسلام و المسلمین یوسفی مقدم تهیه کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زمان: اردیبهشت ماه 1399
pixel