وزیر آموزش پرورش: هم باید این مستند را ببینند

277

مستند "عروسک کوکی نیستم " روایتگر فراز و نشیب های یک معلم پرورشی در مدرسه است که تلاش داشته است با به کار گیری شیوه ای نوین، اثر گذاری خود را بر دانش آموزان دو چندان کند. این مستند انتقادی و متفاوت را در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4IX