سایر بیماریها - عفونت مجاری ادرار

698
این ویدیو به شرح عفونت مجاری ادرار، شروع و مداوای آن، و راههای جلوگیری از بوجود آمدن آن می پردازد. عفونت مجاری ادرار در بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) مخصوصا خانمها بسیار رایج است. اگر عفونت زود تشخیص داده شود، مداوای آن با آنتبیوتیک آسان است.
pixel