قرآن و عترت تا...دکتربابایی خورزوقی ( قسمت 9 درسروده ای از سخنران)

32
سخنران در یکی از کتب خود(حدود پنجاه جلد نظم ونثر) بنام «تنها کتاب نجات بخش» بصورت علمی و عقلی ثابت می کند که بشریت راهی جز اینکه به طرف قرآن برود ندارد...در ضمن قسمتهایی از قرآن را بصورت منظوم در آورده که جزء 30 آن در سال 88 منتشر شده است.
pixel