پاسخ مستدل آیت الله دکتر حسینی قزوینی به رئیس جمهور محترم در خصوص مبنای خلافت امیرالمؤمنین علیه السل

460

در رابطه با مبنای خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و الهی بودن آن بر اساس نهج البلاغه، به صحبتهای آیت الله دکتر حسینی قزوینی در این کلیپ توجه کنید! این کلیپ را حتماً ببینید.