واکنش تند جمشید مشایخی به مصاحبه با برنامه تلویزیون: "نقشه کشیدند من

48
دیدیش؟
دیدیش؟ 2.1 هزاردنبال‌ کننده

واکنش تند جمشید مشایخی به مصاحبه با برنامه تلویزیون: "نقشه کشیدند من را ضایع کنند!"

دیدیش؟
دیدیش؟ 2.1 هزار دنبال کننده