سخنرانی دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی همایش نظام صنفی رایانه ای ۹۷

1,951
سخنرانی دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی همایش نظام صنفی رایانه ای ۹۷ - دکتر فیروزآبادی با بیان این که برای موفقیت در اقتصاد فضای مجازی نیاز به اجماع ملی آگاهانه همراه با نقش فعال است.
pixel