پنج تریلر برتر بازی های ویدیویی در نسل هفتم کنسول ها

4,746
در این ویدیو از پنج تریلر برتری گفته ایم که با هر سکانسی که داشتند، توانستند دل خیلی از بازیکنان را به دست بیاوردند. تریلرهایی از سری بازی های Gears of War، Assassin's Creed، Dark Souls ، کسلوینیا و World of Warcraft.

u_7058564

7 ماه پیش
ولی unite که با حال تر بود !!!

Mohammadgame12

1 سال پیش
ezio عالیه
pixel