راه اندازی اولین تونل ضدعفونی توسط رستوران ارکیده

438
رعایت اصول اولیه بهداشتی مثل شست‌وشوی مداوم دست‌ها و استفاده از ماسک و دستکش برای مبارزه با کرونا پیشنهاد می‌شود. رستوران‌ ارکیده با بیش از ۶۰ سال سابقه پا را از رعایت اصول اولیه فراتر گذاشته و با استفاده از تونل ضدعفونی مواد اولیه را قبل از ورود به آشپزخانه ضدعفونی نموده و بعد از طبخ و بسته‌بندی، پک‌ها مجددا از این تونل عبور داده می‌شوند. 20ثانیه حضور در این تونل برابر است با ضدعفونی کامل از تمامی آلودگی‌ها. این یونیت اولین تونل ضدعفونی هوا و انسان بر اساس اشعه پنهان UV با خروجی صفر و گاز O3 کنترل شده است
pixel