بهاره رهنما در مشهد:تئاتر قائل به ذات افراد است

684
نیک رو
نیک رو 1.2 هزاردنبال‌ کننده

بهاره رهنما در مشهد: معتقد نیستم کسی که در تهران بوده بهتر است، تئاتر قائل به ذات افراد است. بعد از ۱۵ سال احساس می کنم جایگاه خود را در تئاتر پیدا کرده ام. www.akhbarnovin.ir

نیک رو
نیک رو 1.2 هزار دنبال کننده