چاهی برای صدر

13,078
این ویدئو رو یه دانشجو-کشاورز شیرین زبون یزدی از مشکل آب (بخاطر حفر غیرکارشناسی چاه روی قنات توسط آب و فاضلاب)روستاهای اطراف شهر ندوشن برام فرستاده. ظاهراً بعد از محرم مردم می خوان بزور چاه رو پر بکنن. آقای کمال دهقانی فیروزآبادی، نماینده منطقه تا نجف آباد اصفهان دیگری ساخته نشده رسیدگی کن.
pixel