ماهی موتو هندی: Stolephorus indicus

3,503
ماهی موتو هندی (نام علمی: Stolephorus indicus) از موتوماهیان یا آنچوی‌ماهیان آب‌های جنوبی ایران است. این ماهی بصورت گله‌ای زندگی می‌کند و دارای ارزش صید تجاری و همچنین طعمهء صید تون‌ماهیان است. طول آن به 15 سانتیمتر می‌رسد و غذای آن بیشتر بیشتر پلانکتون‌های جانوری است. اسامی محلی در جنوب ایران: باریا، اوراندا، کومبو، کاشا ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Stolephorus-indicus.html
pixel