فایل صوتی سخنرانی در زمینه درمان های زخم فشاری

386
مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان،گروه پیشگیری و ارتقاء سلامت پژوهشکده علوم اعصاب(بازتوانی عصبی) دوازدهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری را به مدت دو روز در تاریخ4و 5 اردیبهشت 1397 برگزار نمود-خانم منصوره فرهادیان کارشناس ارشد پرستاری و درمانگر زخم در خصوص موضوع درمان زخم فشاری سخنرانی کردند که فایل صوتی آن برای علاقمندان ارائه می شود
pixel