دانشگاهها و مدارس آلمان بعلت کرونا تعطیل شدند.

41

این روزها جهان هستی درگیر بیماری کرونا میباشد و همه کشورها و مردم گیتی در خطر و قرنطینه خانگی و دوری از این ویروس هستند. در آلمان هم قوانین جدید وضع گردیده و کلیه مدارس و دانشگاهها و مراکز دیگر تعطیل میباشد. امیدواریم همه مردم سراسر گیتی در سلامتی و تندرستی کامل باشند. مراقب خودتون و خانواده ها تون باشید و در خانه بمانیم.

pixel