تحلیل تکنیکال خکمک 1400/05/11

28
بورس نما 816 دنبال‌ کننده
در این ویدیو به بررسی مسیر تکنیکالی شرکت کمک فنر ایندامین سایپا به عنوان تنها تولید کننده کمک فنرهای استاندارد کشور پرداخته شده است. این شرکت به لحاظ تکنیکالی اصلاح بسیار عمیقی را تجربه کرده است و از قیمتهای 8800 تومان به حدود 1600 تومان رسیده است. با توجه به نسبت پی بر اس بسیار مناسب شرکت و روند تولید محصولات جدیدتر و تلاش برای افزایش تولید محصولات، به نظر می رسد روزهای خوبی در سال حاری پیشروی این نماد باشد.
بورس نما 816 دنبال کننده
pixel