آشیانه پدافندی در دل کویر

763

گزارشی از یک آشیانه پدافندی واقع در مسیری محرمانه در دل کویر

روز پلاس
روز پلاس 392 دنبال کننده