90درصد تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر بومی سازی شده است

39

رادیو پیام - 20 تیر 98- 07:45| سید محمد صادق زاده رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق -ساتبا گفت: اکنون 90درصد تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز انرژی های تجدید پذیر داخلی سازی شده است و تولیدات داخلی، قدرت رقابت با مشابه خارجی را دارند.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده