نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان میزبان هنرهای ایرانی

334
نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان با حضور صنایع و هنرهای دستی 30 استان در مجموعه جهانی کاخ چهلستون درحال برگزاری است.
pixel