السلام ای تن توفنده ی دریا حرکات

435

«محدثه الماسی » مهمان برنامه دو خط روضه در شبکه رسانه ای صف غزلی به گویش لری تقدیم به سید و سالار شهیدان کرد.