کنسرت گروه موسیقی رستاک در برج میلاد

1,733

بهزاد مرادی، یکی از خوانندگان رستاک، می گوید گروه موسیقی آنها در سنین مختلف از بچه ها تا بزرگسال مخاطب دارد. و فرزاد مرادی دیگر خواننده این گروه می گوید که مردم برخی ملودی ها را پیشنهاد می دهند تا رستاک بخواند. گزارشی از دنیا یعقوبی و آریا رضایی فر @GeraaMedia