آیت الله خامنه ای : زبان پارسی باید زبان اول علم در دنیا بشود !!!

566
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر ایران : زبان پارسی باید زبان اول علم در دنیا بشود !!! باید آنقدر در علوم مختلف پیشرفت کنیم که هر کس خواست علوم جدید را یاد بگیرد مجبور شود پارسی یاد بگیرد !!!
AL Mahdi 441 دنبال کننده
pixel